Skip to main content

Rodinný dům Rozdrojovice

 

Naše kancelář zpracovávala statiku pro DPS na rodinný dům v Rozdrojovicích u Brna. Nosná střešní konstrukce je řešená jako monolitická ŽB zborcená plocha.

Autorem studie: Ing. Arch. Volnohradský

Autorem DPS: Ing. Petr Gabriel