Skip to main content

Bytový dům Znojmo

 

Bytový dům je realizován na ulici Rooseveltova ve dvorním vnitrobloku. Nachází se na místě odstraněných objektů bývalé sodovkárny v katastrálním území města Znojma.

Navržený objekt je hmotově rozčleněn do tří bloků. Budova má jedno podzemní a čtyři až pět nadzemních podlaží. Podzemní podlaží má obdélníkový tvar s jednou zkosenou hranou s půdorysnými rozměry 77,2 × 22,35 m a tvoří jeden dilatační celek. Výškově objekt nepřesáhne stávající okolní zástavbu, výška je 18,0 m nad terénem.

Konstrukčně je objekt navržen jako monolitický stěnový systém přecházející v suterénu v kombinaci stěn a sloupů, resp. stěnových pilířů. Stropní desky jsou uvažovány jako bezhlavicové obousměrně pnuté, vetknuté do monolitických stěn a lokálně podpírané stěnovými pilíři a sloupy. Založení objektu je plošné na základové desce zesílené patkami s náběhy. Suterén je řešen v systému „Bílá vana“. Zastřešení objektu bude realizováno monolitickou skořepinou na níž, bude osazena dřevěná vaznicová soustava s vrcholovou vaznicí. Objekt tvoří jeden dilatační celek.

Sjízdná rampa a technické kanály pro VZT jsou od objektu oddilatovány.