Skip to main content

Ceník vybraných služeb statika

Termíny a ceny našich služeb jsou stanovovány individuálně pro každou zakázku, jedná se o ceny smluvní a obecně vycházejí z honorářového řádu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě –ČKAIT a z tržních principů nabídky a poptávky.

Pro konkrétní nabídku nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 736 153 563 nebo e-mailem na info@statika3.cz

Informativní ceny vybraných prací

  • konzultace statika na místě včetně krátkého písemného reportu: od 4.000,- Kč dle náročnosti řešeného problému (bez písemného výstupu od 3.000,- Kč)
  • odborný statický posudek jednotlivé poruchy nosné konstrukce: od 6.000,- Kč (ceny složitějších statických posudků včetně projektové dokumentace se určují individuálně)
  • stavebně technický průzkum jednoduššího objektu: od 10.000,- Kč (u průzkumu objektu se cena odvíjí od rozsahu a typu nosné konstrukce a také závisí na důvodu vypracování stavebně-technického průzkumu – průzkum pro účely zateplení bude ve většině případů výrazně méně náročný než např. průzkum pro účely rekonstrukce a zesilování konstrukcí)
  • dozor statika: 2.500,- Kč / návštěva
  • cena za statické projekty je zcela individuální dle požadovaného stupně dokumentace a dle velikosti a typu konstrukce

Uvedené ceny jsou orientační bez DPH, neváhejte nás kontaktovat pro bezplatnou individuální cenovou kalkulaci!

Veškeré úhrady přijímáme pouze bankovním převodem číslo účtu viz. záložka kontakt.