Skip to main content

Bytový dům Komárov

 

Bytový dům byl realizován v ulici Černovická na katastrálním území Brna Komárov. Objekt bytového domu byl postaven do proluky mezi stávající zástavbu. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní dům s obytným podkrovím. V podzemním podlaží jsou situovány především sklepní kóje a technické místnosti. V nadzemních patrech budou umístěny byty. Půdorysně má bytový dům přibližně obdelníkový tvar o rozměrech cca 11,8 x 13,6 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, jejíž hřeben sahá do stejné výšky jako hřeben sousedního objektu  cca 13,8 m nad upravený terén.

Konstrukčně se jedná o stěnový systém s monolitickými deskami uloženými na zděných, resp. ŽB stěnách. ŽB stěny doplňují zdivo pouze v suterénu, kde jsou vertikální konstrukce namáhány zemním tlakem. Objekt je založen na základové desce. Sedlová střecha je navržena jako dřevěná tesařská konstrukce – vaznicová soustava, kde je část nosných prvků nahrazena ocelovými profily.