Skip to main content

Loftové byty Lochkov

 

Základem pro výstavbu loftových bytů Lochkov je bývalý areál pivovaru. Původní objekty lze rozdělit na 3 části, z nichž se některé objekty adaptují, přestavují či zcela bourají. Dominantou celého areálu jsou především 2 věže, nad kterými jsou umístěny komíny. V rámci výstavby bude realizován i zcela samostatný objekt bytového domu a nová budova mezi stávajícími objekty, přičemž všechny objekty budou vzájemně propojeny společným suterénem.

Stávající budovy jsou provedeny různými konstrukčními systémy (zděné klenby, ŽB skelet), nové konstrukce jsou navrženy především z železobetonu (lokálně podepřené desky, příp. stěnový systém s využitím zděných stěn). Objekty jsou založeny plošným způsobem na patkách a pasech.