Skip to main content

RD Loussane (Švýcarsko) – ECOMODULA

 

Objekt rodinného domu je navržen jako dvoupodlažní s částečně zapuštěným suterénem. Suterén je zapuštěn do svahu. Zastřešení objektu bude sedlovou střechou. K objektu rodinného domu je připojen otevřený jednopodlažní zastřešený objekt, jehož střecha bude sloužit k parkování osobních vozidel. Půdorysně je objekt ve tvaru nepravidelného obdélníku o rozměrech 28,3 × 7,4 m (včetně terasy jednopodlažního objektu). Celková výška objektu je 11,35 m.

Nadzemní část objektu je provedena jako dřevěná konstrukce. Suterénní část objektu přiléhající svahu je řešena jako monolitická betonová konstrukce s nosnými obvodovými stěnami a monolitickou základovou deskou. Jelikož dle požadavků investora není stropní deska nad suterénem monolitická, bude nutné zajistit stabilitu objektu pouze monolitickou částí konstrukce, která bude schopna přenášet svislé účinky dřevostavby a vodorovné účinky zemního tlaku. Konstrukce tvoří jeden dilatační celek.

Pro zajištění parkovacích prostor u rodinného domu je nad objektem (myšleno výše ve svahu) navržena úhlová opěrná stěna, která zajišťuje stabilitu svahu a omezuje vliv zemního tlaku na hlavní objekt. Z důvodu komunikační přístupnosti jsou vně objektu navržena dvě přímá venkovní schodiště.