Skip to main content

Sluneční hora

V době spolupráce s firmou Tobrys s.r.o. jsme se podíleli na realizaci zajímavého objektu.

Objekt je výtvarné dílo, které je součástí celkového konceptu výtvarných děl areálu Sluňákov. Objekt stojí samostatně při jedné straně areálu. Jedná se o jednoduchý zemní kopec s vnitřní umělou jeskyní se dvěma východy, kterou protéká odtok z rybníku Rozvišť. Objekt je autorské výtvarné dílo Miloše Šejna.

Demonstrační objekt – Sluneční spirálová hora s vnitřní jeskyní, sypaný vrch, do které lidé vstupují chodbou, která ukrývá překvapení, informace o životě pod zemí a v podzemí, ukazuje také povahu vápenců bradla Třesín. Po pobytu v jeskyni vystupují návštěvníci další chodbou, plnou zákrutů, na odlehlé straně. Uvnitř jeskyně je studna s vodou, která shromažďuje vodu odtékající z rybníka a propouštějící ji následně do Častavy. Do hory proudí vzduch. Po obvodu lze vyjít na vrchol hory.