Skip to main content

Zámek Lechovice

 

V rámci úpravy dispozic přízemí Zámku Lechovice byl požadavek na propojení dvou sousedních společenských místností. Byl rozšířen stávající otvor šířky 3,1 a výšky 2,8 m ve stěně šířky 650 mm na požadovanou výšku 3,0 m a šířku 6,17 m. Nad tímto otvorem jsou provedeny překlady z válcovaných nosníků U 400 osazených do drážky z obou stran stěny, Nosníky jsou po celé délce spojeny svorníky a spodní pásnice propojené pasovinou. Veškeré práce byly prováděny ručně.