Skip to main content

RD JINAČOVICE

 

Novostavba rodinného domu je zděná stavba navržená terasovitě ve svažitém terénu. Ve střední části se jedná o dvoupodlažní objekt s plochou střechou a terasou. Objekt je založen plošně na základových pasech kopírujících svah. Obvodové nosné stěny tl. 450 mm jsou z cihelných tvárnic.

Stropní konstrukce tvoří obousměrně pnuté monolitické stropní desky se ztužujícími průvlaky.