Skip to main content

Residenz Eisenerz

Pro Ing. arch. Michala Gabaše – Apropos Architekts jsme od roce 2017 – 2018 zpracovávali konstrukční projekt pro stavební řízení, provádění stavby a dílenskou dokumentaci na objekt Residenz Eisenerz.

Objekt bytového domu je navržen jako třípodlažní s jedním suterénním podlažím. Půdorysné rozměry objektu jsou 18,0×24,0 m. Výška objektu je 14,0 m včetně suterénu. Objekt má plochou střechu. V suterénu jsou umístěna garážová stání, technické místnosti a sklepy. V nadzemních podlažích pak bytové jednotky.

Objekt je z konstrukčního hlediska navržen jako monolitický stěnový systém. Stropní konstrukce budou řešeny jako obousměrně pnuté monolitické desky vetknuté do monolitických stěn. Založení objektu bude hlubinné na pilotách se spolupůsobící základovou deskou. S ohledem na nedalekou přehradu je uvažována hladina podzemní vody na úrovni -10 cm od čisté podlahy přízemí. Objekt se nachází v seizmické oblasti.