Skip to main content
 

STATIKA3

Individuální přístup

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

 

Jsme schopni vytvořit komplexní projekt konstrukční části od statických studií, přes dokumentaci pro stavební povolení až po realizaci staveb, včetně dílenské dokumentace.
Provádíme statické návrhy a výpočty samostatných částí konstrukcí, dle požadavku zákazníka. Provádíme stavebně konstrukční část projektů novostaveb i rekonstrukcí ve všech stupních přípravy stavby. Samozřejmostí je praktické a ekonomické provedení předkládaného návhru.

ROZSAH SLUŽEB

Projektová činnost v oboru statika staveb

Tým zkušených projektantů a konstruktérů v oblasti projektování konstrukcí pozemních staveb je připraven Vaše nápady přivést k realizaci. Zpracujeme dokumentaci všech projektových stupňů v daném rozsahu a obsahu. Zpracováváme stavebně konstrukční tj. statickou část projektu.

  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební řízení
  • Tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Dokumentace bouracích prací

Výrobní dokumentace

Zpracujeme výrobní dokumentaci pro všechny materiálové typy konstrukcí.

Statický posudek od nás

Statický posudek je psaný dokument, doplněný v případě potřeby o fotografickou dokumentaci a statický výpočet.  Posudek je zpracovaný autorizovaným statikem po návštěvě stavby či hotového objektu.

Revize dokumentace

Zajistíme kontrolu správnosti stavebně konstrukční části zpracovaného projektu ve formě nezávislého revizního posudku.

BETONOVÉ
KONSTRUKCE

Navrhujeme betonové monolitické systémy, systémy prefabrikované včetně jejich kombinací.

OCELOVÉ
KONSTRUKCE

Ocelové konstrukce realizujeme jako součást celkových projektů, tak i jako samostatné konstrukce.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DŘEVĚNÝCH STAVEB

Atypické a neobvyklé konstrukce z lepených lamelových prvků, prvků typu KVH a vazníkových systémů se styčníkovými deskami. Jako součást statického návrhu zpracujeme i výkresy sestav včetně detailů společně s výkazem materiálu.