Skip to main content

Hotel Les Ores (Francie) – ECOMODULA

 

Projekt hotelu v lyžařském středisku Les Ores byl zpracován ve spolupráci s fa. ECOMODULA a Ing. Krbcem, který je autorem dřevěné části konstrukce objektu.

Objekt hotelu je řešen jako třípodlažní s obytným podkrovím a částečně zapuštěným suterénem. Suterén je proveden jako monolitický železobetonový. Stěny jsou provedeny z bednících tvárnic vyztužených a zalitých betonem. Stropní deska je monolitická železobetonová obousměrně pnutá. Založení objektu je plošné na základových pasech z prostého betonu, na kterých je provedena vyztužená deska.

Nadzemní část je provedena jako dřevěná samonosná sendvičová konstrukce.