Skip to main content

Cafe Korek

Přestavba objektu na kavárnu v přízemí a obytnou část v patře a podkroví. Rekonstrukci prováděla firma NEPRO stavební a.s. v roce 2014. Pro realizační firmu byla zpracována dílenská dokumentace, která vycházela z projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Janem Tatouškem.

Stavební úpravy vyžadovaly zásahy do nosných stěn, dřevěných stropních konstrukcí, kleneb a klenebných pasů.

Generálním projektantem byl Ing. arch. Marek Lehmann – Archigroup.