Skip to main content

Založení jeřábu Liebherr 150 EC-B 8 FR.tronic

 

Založení jeřábu Liebherr 150 EC-B 8 FR.tronic v rámci zařízení staveniště Jánáčkova divadla v Brně.

Jeřáb je umístěn v omezeném prostoru zeleného pruhu mezi budovou divadla a parkem, resp. chodníkem v rámci přilehlého parku. V pásu zeleně jsou vedeny veškeré inženýrské sítě a zejména potrubí středotlakého plynu. Plynové potrubí není schopné přenést zemní tlak vyvolaný založením jeřábu a je nutné dodržet ochranné pásmo plynovodu, které stanovil správce.

Bylo nutné operativně upravit původní založení na základových patkách a nahradit konstrukcí přenášející reakce do základů mimo ochranné pásmo plynového potrubí.